8 (800) 775-85-04
8 (843) 642-85-04

Татар радиосы Казан-Кырым арасын якынайта

“Татар радиосы”наәле 14 кенәяшьтула. Тик шуңакарамастананы руль артынаутыртыргаҗыеналар. Юк, җәмәгать, бу закон бозуочрагытүгел, ә радионыңяңа проекты.


“Автопробег” дипаталган проект 23 август көннебашланып, 27се тәмамлана. “Татар радиосы”ныңдүрт ди-джее руль артынаутырыпКырымгабарачак. ӘбриХәбриев, АйвазСадыров, Ильяс Газизов, Булат Бәйрәмов “УАЗ Патриот” машинасынчиратлашыпйөртәчәк. Гомумәналганда, шушы автопробег беләналаргадәтипроектлардан “качып”, яңалыккертергәтелиикән. Җитмәсә, 24 август – “Татар радиосы”ныңтуганкөнедә. Шулсәбәпле, “Автопробег” радионыңтуганкөненяңачауздыруысулы да әле. Проекткакүптөрлеоешмалариганәчебуларакярдәмитә. “Барc Авто”, “Kukmara” артезиансуы – шундыйлардан.

-  Кырымсоңгыеллардабик популяр урыннарныңберсенәәверелде. Монытагынбер кат дәлилләпкуярөченбупроекткатотыныргабулдык. Кырымдакырым татар телендәсөйләүче радиостанция бар. Ул “Мәйдан ФМ”. Шул  радио хезмәткәрләре  беләнэлемтәгәкереп, очрашууздырырганиятлибез. Гомумәналганда, ярымутраудагырадиоларның форматы буенча да фикералышачакбыз, – дипбелдерде “Intertat.ru” хәбәрчесенәӘбриХәбриев.

Чиратлашып машина йөртеп, Кырымгабаручыди-джейларарасындахатын-кызларныңбулмавыберазгаҗәпкәкалдыра, әлбәттә. Тик егетләрнеңдәмоңаүзаңлатмалары бар икән. “Хатын-кызгарульдәшундыйозынараныузаргаавырракбулыр. Кызларыбызозаквакыткагаиләләрендәкалдырыпкитәалмый”, – диләр.

Машина йөртүчеди-джейларга 5 меңнәнартыкараныузарга туры киләчәк. Юлгабарлыгы 33 сәгать 48 минут вакытсарыфителәсендәисәпләпчыгарганнаринде. Казан-Кырым маршруты буенчабарганда, автомобильчеләр Ульян, Волгоград, Ростов-на-Дону, Феодосия, Севастополь, Ялта шәһәрләреашаузачак. Аларныңкайберсендәмәңгелек утка чәчәкләрсалачак, мәчетләргәсәфәркылачак. Төпнокта – Симферопольдәисә “Татар радиосы” ди-джейлары “Мәйдан ФМ” кырым-татар радиостанциясендәэшләүчехезмәттәшләребеләндәочрашачак.


Алинә МИННЕВӘЛИЕВА

Источник: Интертат
10 сентября 2015 880